Smit & Compagnons is gevestigd op de Marnixstraat 63 te Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Smit & Compagnons
Marnixstraat 63
2023 RB Haarlem
023-5265621

De heer Bruinenberg is Functionaris Gegevensbescherming bij Smit & Compagnons. Hij is te bereiken via info@smit-compagnons.nl.

Persoonsgegevens

Smit & Compagnons verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Adres
  • Geslacht
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Overige persoonlijke gegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een vraag of persoonlijke situatie aan ons voor te leggen, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Smit & Compagnons verwerkt diverse bijzondere persoonsgegevens. U kunt daarbij denken aan kopie legitimatiebewijs en/of uw sofinummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens

Smit & Compagnons verwerkt uw persoonsgegevens om uw administratie te verwerken en u te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Smit & Compagnons bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Smit & Compagnons verkoopt uw persoonsgegevens niet door aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Smit & Compagnons blijft echter verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Smit & Compagnons. U kunt ook verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt het verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@smit-compagnons.nl

Smit & Compagnons wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege....

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Smit & Compagnon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik verzoeken wij u contact met ons te leggen via

info@smit-compagnons.nl en/of 023-5265621.