Samen met u bepalen wij hoe de administratie moet worden opgezet, verwerkt en beheerd. U kunt er ook voor kiezen (een deel van) uw administratie in eigen beheer te houden. Ons boekhoudpakket ‘Exact Online’ biedt hierin vele mogelijkheden. Ook verzorgen wij allerlei denkbare en gewenste rapportages die u nodig heeft om uw bedrijf optimaal te laten functioneren.

De diensten waarmee wij uw onderneming kunnen ondersteunen zijn:

  • (Her-)inrichten en optimalisatie van uw administratie
  • Opstellen van jaarrapporten
  • Verzorgen van aangiften: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting
  • Verzorgen van tussentijdse rapportages
  • Cijfers van diverse rapportages herleiden naar een toekomstig beleid
Verzorgen salarisadministratie

Wij kunnen voor u de volledige salarisadministratie verzorgen. Van het versturen van de maandelijkse salarisstroken en jaaropgaves van uw werknemers tot het indienen...

Fiscale advisering

Ieder jaar veranderen er diverse wetten en regels. Vooral voor ondernemers is het erg lastig om van de veranderingen in de belastingwetgeving op de hoogte te blijven.